Elf manieren waarop werknemer en baas elkaar pesten

Elf manieren waarop werknemer en baas elkaar pesten:

Stille rebellie werknemers

Werknemers met moeilijke bazen gaven toe op de volgende manier te werk te gaan:

* 30 procent werkt traag of maakt opzettelijk fouten, vergeleken met zes procent voor werknemers met een correcte baas.

* 27 procent zegt geheimen te hebben voor de baas en zaken te verbergen. Bij werknemers met een correcte baas is dat amper vier procent.

* 33 procent zegt zich nooit volledig te geven, vergeleken met negen procent in de andere categorie.

* 29 procent meldt zich onterecht ziek, vergeleken met vier procent in de andere categorie.

* 25 procent neemt langere en meer pauzes, vergeleken met zeven procent voor werknemers met een correcte baas.

Werknemers die geen agressieve of onbeleefde baas hebben zijn driemaal meer proactief bij het oplossen van problemen. Ze reiken hun meerderen ook idee├źn aan om het bedrijf vooruit te helpen.

Wangedrag managers

Uit eerder onderzoek blijkt dat wangedrag van managers zich vaak uit in het belachelijk maken van werknemers in aanwezigheid van collega’s, het onbeantwoord laten van e-mails en door werknemers de les te lezen. Uit eerder onderzoek van onder 700 respondenten in verschillende beroepen bleek dat:

* 31 procent door hun baas werd genegeerd

* 37 procent geen erkenning voor hun werk kreeg wanneer ze daar wel recht op hadden.

* 39 procent van de bazen beloftes niet nakwam.

* 27 procent ervoer dat de baas negatief over hen sprak tegen collega’s en andere managers.

* 24 procent van de werknemers inbreuken ervoeren op hun privacy.

* 23 procent aangaf dat hun directe baas vergissingen aan anderen had toegeschreven om zelf vrijuit te gaan.

Bron: Express.be

Reacties zijn gesloten.